tisdag 12 december 2023

Den omedvetna chefen - en fara för sig själv och andra?

Självmedvetenhet är en viktig egenskap för en bra ledare. Att ha en klar bild av sina styrkor och tillkortakommanden, sina känslor och värderingar, och hur man påverkar andra. Medvetenhet är ett verktyg för att utveckla sitt ledarskap och skapa förtroende hos sina medarbetare och kunder. Ledarskap handlar inte bara om resultat och prestation, utan också om relationer och samarbete.

En omedveten chef saknar förmågan, talangen, eller erfarenheten att reflektera över sig själv och  har svårt att förstå eller hantera feedback. 

En sån chef kan vara en fara för sig själv och andra, eftersom hen kan fatta felaktiga beslut, skapa konflikter, missa möjligheter eller skada organisationens rykte. En omedveten chef kan också vara otydlig, inkonsekvent, arrogant eller manipulativ, vilket kan leda till missnöje, stress och dålig arbetsmiljö.

Det finns olika konsekvenser om chefen inte inser att hen har en blind fläck eller ett utvecklingsområde, och inte tar ansvar för att förbättra sig. Självkännedom behövs för känna igen sina egna känslor eller behov, och inte låta dem styra sitt beteende på ett destruktivt sätt.

Men vad händer när omedvetenheten får råda?

Bristande insikt skapar oförmåga att förstå hur hen påverkar andra, och därför inte anpassar sitt kommunikations- eller ledarskapsstil efter situationen eller personen. Det kan skapa situationer där chefen inte lyssnar på eller respekterar andras perspektiv, åsikter eller erfarenheter, och inte tar hänsyn till dem i sina beslut.

Omedvetenheten kan vara skadlig på flera sätt. Den kan minska chefens effektivitet, trovärdighet och legitimitet. Den kan också försämra relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Den kan slutligen påverka organisationens resultat, kultur och framtid.

För att undvika negativa konsekvenser är det viktigt att en chef strävar efter att bli mer självmedveten. 

Den som saknar självkännedom saknar också självinsikten. Det skapar en ond cirkel och hur många gånger har inte man inte försökt att få personer utan självinsikt att vakna upp?

Att kunna reflektera över sina egna tankar, känslor och handlingar, och hur de hänger ihop är något som kan komma naturligt och av nyfikenhet, men något som definitiv behöver tränas på. Varje dag och hela livet. Att kräva att någon ska känna eller visa empati, respekt och uppskattning för andra, och bygga förtroendefulla relationer är inte lätt om avsaknaden av den insikten inte finns.

Det sägs att man inte kan påskynda en annan människas utveckling, utan insikten måste finnas där för att möjliggöra den.

För att vara medveten behöver man vara medveten. Självmedvetenhet kan ibland vara något som man faktiskt saknar och inte heller har förmågan att utveckla. 

Brist på medvetenhet är ofta grunden för dåligt ledarskap. Kanske är det till och med så att det är just bristen som också är faran. 

Som ledare krävs det att vara medveten för att kunna göra sitt jobb, tyvärr kan det vara så att de som saknar förmågan också är det som lyckas.

Att vara medveten och tvingas hantera det omedvetna är ett gissel.

Men vad är alternativet?


Inga kommentarer: