torsdag 6 januari 2022

Vem sjutton behöver självinsikt?

Självledarskap är ett ord som ofta används. Förmågan att leda sig själv. Det sägs att för att kunna leda andra, behöver man först leda sig själv och självinsikt handlar om att förstå vad det är man behöver leda.

Men frågan är vad som är sanningen om vem du är? Om du frågar ett antal olika personer vem du är, så får du ofta olika svar. Kanske vet du inte själv vem du är och frågan är om det är så viktigt att veta? 

Det är ju vad du gör som räknas. Det du gör uppfattas självklart olika beroende på mottagaren. ”All kommunikation sker på mottagarens villkor” är ett klassiskt citat. Det gör dig ansvarig över hur andra tolkar dina avsikter och ditt handlande.

Vår egen norm och våra egna preferenser styr vår uppfattning. Både om oss själva och andra. Vi kan bli matade med andras uppfattningar om oss, likväl som att vi matar oss själva.

Självinsikt handlar kanske om att kunna se bortom dessa normer och våga ifrågasätta vad jag vet och tror och vad andra vet och tror.

Att vara säker på sig själv är bra, men att vara säker på hur du uppfattas kan vara vanskligt.

Som ledare och chef får du ständigt motta olika typer av feedback. I interna undersökningar, i samtal med dina kollegor och medarbetare och i olika analyser över din personlighet.

Ändå är det du gör som definierar dig som chef och även som människa. Ditt handlande visar din norm och hur du prioriterar.

Ofta beskriver vi vem andra är, sällan hur de gör eller gjorde. Kanske kan vi komma så långt att vi kan beskriva ett agerande och hur vi reagerar på det.

Det är en bit på väg. Men att beskriva sitt eget agerande är nog så svårt. Kanske måste du spela in ditt agerande eller din röst för att verkligen se eller förstå hur du gör.

För några år sedan lärde jag mig något väldigt viktigt och användbart. Istället för att kommentera eller kritisera en persons beteende, ställa frågan; vad vart det som gjorde att du agerade så där. Eller be dem beskriva vad de just gjort.

Förvånansvärt få kan svara på vad de gjorde och än mindre hur deras agerande kan ha påverkat andra.

Självinsikt är en förutsättning för att kunna leda sig själv och andra, men förmågan att ställa frågor kring hur du själv agerat, eller hur andra agerat är kanske ännu viktigare.

Då ges en möjlighet att se agerandet ur flera olika synvinklar och även starta en lärprocess hos dig själv och andra.

Byt ut din feedback till frågor om vad det var, eller är, som gör eller gjorde att just den här personen gjorde sitt val. När du ställer dessa frågor får du kanske inte ett svar direkt, men efter ett tag börjar de flesta att reflektera och respektera den andres sätt och syn. Bedömanden blir inte lika starka och försvarsmekanismen avtar så sakta.

På det sättet hjälper du både dig själv och din omgivning att bygga en bättre och kanske mer sanningsenlig självinsikt.

Så visst sjutton behöver vi självinsikt. Men metoden för att komma dit behöver utmanas. 

Traditionell återkoppling och feedback ger ofta ingen direkt utveckling. Bara ett bekräftande som i sin tur kan cementera en vald sanning. Öppna frågor kopplat till agerande och beteende skapar helt andra resultat.

Pröva. Du kommer att bli förvånad över de nya insikterna du får, och även kan bidra med till andra.

 

 

Inga kommentarer: