torsdag 21 januari 2021

Hur ska vi kunna ifrågasätta våra valda sanningar?

Vi har alla gått skolan där vi blivit tränade till att leta efter de personligheter som kan skapa resultat och framgång.

Det intressanta med detta är att vi egentligen inte vet hur dessa egenskaper bidrar till själva leveransen.

En person kan anses vara analytisk, men vad är det då den personen gör? När jag ställer frågan brukar jag sällan få något konkret svar. Samma gäller ordet resultatorienterad. Vad är det då den personen kommer att göra i sin resultatorientering?

I idrottsvärlden vet varje individ väl vad de gör och hur de gör för att nå resultat. I näringsliv och organisationer är det oftast en bristande kunskap och medvetenhet.

Företagen fokuserar på vilka personligheter eller egenskaper som kan leverera, istället för hur individer kommer att agera för att nå dessa resultat.

Tänk vilken skillnad det vore om man kunde lägga ut en färdig karta som visar vägen för hur en individ eller en hel organisation kommer att agera och leverera.

Vetskapen om sitt eget tillvägagångsätt är något som de flesta saknar konkret kunskap om. Kanske beror det på att vi är så vana att fokusera på våra styrkor och svagheter så att vi tappat bort den dimension som verkligen gör skillnad.

Vad är en svaghet och vad är en styrka? Svaret ligger ju snarare i hur jag matchar mitt sätt att agera och leverera, kopplat till den verksamhet eller roll jag har, eller kommer att ha.

Det vi kan, det kan vi. Det vi har lärt oss är självklart vår världsbild. Att byta världsbild, kräver ny kunskap, men också förmågan att våga ifrågasätta den kunskap jag redan har.

Att utvärdera min egen kunskap och mitt eget förhållningssätt är oerhört svårt. Det jag inte vet kan jag ju inte veta att jag ska ändra på.

Därför är organisationsförändringar i sig en märklig företeelse. De personer som finns kvar, men kanske på andra platser, har ju kvar samma världsbild och kommer därför att agera som tidigare. Att tala om att vi måste jobba annorlunda uppfattas ju då med de glasögon man redan har på sig.

Fler skulle behöva stärka sina organisationer med dimensionen att förstå hur och vad man göra för att skapa resultat. På det sättet öppnas en ny världsbild upp och man kan genom egen logik och kanske också sunt förnuft börja använda kraften i en organisation på allvar.

Att ifrågasätta det man ser genom sina glasögon är kanske en av de viktigaste delarna för att utveckla organisationer och verksamheter och ledningen är den som måste börja.

Eftersom jag saknat bra modeller och underlag för att utveckla kunskapen om vad och hur vi gör, har jag själv satsat på utveckla en sådan för att underlätta mitt eget och andras ledarskap.

Jag har praktiserat den i flera organisationer med väldigt goda resultat. Om inte annat hjälper den att se världen med andra ögon. Även om dessa ögon alltid kan trilla tillbaka i den valda sanningen.

Att vara medvetenheten om ditt eget tillvägagångsätt ger ett bra första skydd mot den valda sanningen och öppnar nya kartor och världsdelar du inte sett eller kanske missat tidigare.

Inga kommentarer: