lördag 19 december 2020

Får en ledare vara osäker?

Frågan är möjligen för brett ställd, men de flesta förväntar sig att chefen eller ledaren ska kunna svara på det mesta. I tider som denna, när allt är relativt osäkert, krävs kanske ännu tydligare svar.

Men hur gör man när man själv inte vet svaren? Man bör säga som det är, men för alla är det inte så enkelt eller självklart.

Nätet nästan exploderar med olika råd och dåd och kurser för att lära sig leda online. Kanske skapas en vald sanning om att det är svårt och att det krävs helt nya egenskaper?

Många chefer upplever att de förlorar kontrollen, andra tycker att det är skönt att slippa närheten till medarbetarna och kan på ett sätt också ta tillfället i akt att själv hamna under radarn. Man kan alltid skylla på att hoppa över vissa svåra samtal eller annat som kräver en annan sorts närvaro.

Det är också lättare att jobba uppgiftsorienterat. Man delar ut det som ska göras och sen följer man upp att det är gjort. Allt blir mer minimalistiskt och lättmanövrerat. För verksamheter där detta är själva arbetssättet blir det helt perfekt. Men i verksamheter som kräver ett mer dynamiskt arbetssätt, blir utmaningen en annan.

Många chefer har tappat sin kompass och känner sig osäkra. De famlar efter svar och verktyg, för hur ska de veta hur framtiden ser ut. Man jobbar med det man vet och det man känner till, men vad som ter sig bakom nästa hörn är omöjligt att sia om. Men så har det väl alltid varit? Är det verkligen skillnad nu, eller är det en sort masshypnos?

Det är inte lätt att hålla huvudet kallt när omgivningen är osäker, orolig och kanske till och med skrämda. Det finns ju en mängd undersökningar som visar att det stora flertalet människor blir antingen handlingsförlamade eller irrationella. Endast få blir handlingskraftiga och ser till att hantera svåra situationer och kriser med konkret handling. Det borde även gälla chefer.

Men hur hanterar en ledare sin egen osäkerhet? Hur vet vi att den som ändå ska vara ytterst ansvarig också har de bästa råden och tar de bästa besluten? De som är mer modiga ser till att omge sig med kloka personer. Som chef är du ju aldrig bättre än dina medarbetare.

Vissa vittnar om att det är mycket lättare att delegera nu i dessa tider. Förhoppningsvis något som motbevisar chefers behov av kontroll. Konsten att delegera, det är kanske det dessa onlinekurser istället borde fokusera på?

Att vara chef online är en sak, att leda en organisation på distans är en annan. Det har gjort i många år, särskilt av de som har globala verksamheter. Skulle det vara annorlunda nu? Det har ju snabbt utvecklats bra verktyg för att använda tekniken då man inte alltid kan ses. Kanske behövs det kunskap i hur ledare ska hantera sin osäkerhet som ger störst effekt.

Det är möjligen osäkerheten som nu kommer fram i ljuset, nu när det är mer osäkert att veta hur man ska handla. Verksamheter är under en ekonomisk press som de sällan skådat och det i sig skapar givetvis panik. Men det finns många exempel på verksamheter som tidigare snabbt har blivit obsoleta när teknikskiften slagit ut det som man traditionellt jobbat med. 

Möjligen blev överraskningen annorlunda och snabbt på för många ledare denna gång. Kanske är det en lärdom att ha en annan nivå på ”nödläge” framöver och som ledare att jobba på att kunna vara säker i sin osäkerhet.

Alla är vi osäkra från tid till annan, men ledare och chefer måste kunna leva i osäkerhet, även med sig själva, utan att förlora sin kompass.

Inga kommentarer: