måndag 13 juli 2015

Kan chefen ta ledigt?

I vår högpresterande värld finns det ofta liten tolerans kring brist på chefens närvaro. Alla ska vara uppkopplade och särskilt chefen.

Som ytterst ansvarig är det kanske inte helt fel och det ingår möjligen i jobbet att också vara tillgänglig. Men även chefer behöver ”logga ut” för att skapa utrymme för nya kreativa tankar och få distans till sin dagliga verklighet.

En annan sorts ledighet debatterades i Almedalen. Glappet i Cv:et. Att inte ha någon anställning under vissa perioder. För en chef kan det framstå som extra besvärligt och till och med hindra denna från att få ett nytt chefsuppdrag. För alla undrar varför en bra chef inte får ett nytt jobb.

Många chefer har olika typer av försäkringar som gör att de kan vara ”mellan jobb” utan att det syns under en viss period. Det är också mycket svårare för chefer att hitta nya passande jobb eftersom utbudet är mindre av dessa positioner.

Om du varit chef en gång kan det kännas dubbel besvärligt att inte få återgå till en sådan tjänst. Ofta därför att ansvar och mandat triggar. Inte alltid pengar som många kanske tror.

Många duktiga chefer jag känner har av olika skäl istället blivit konsulter. Kanske är det ett sätt att visa att man har ett uppdrag och inte är mellan jobb. Men frågan är om det är vad de själva vill, eller ett bra sätt att övertyga sig själv och andra när det inte finns andra alternativ?

Att vara ledig, oavsett om det ingår i semesterplaneringen eller om det är ofrivillig, är det något som en chef till stora delar inte kan vara.

Att göra sig oanträffbar under ledigheten anses ansvarslöst. Dock tycker jag mig ha sett att de senaste året, har många faktiskt valt att inte svara i mobilen eller läsa mail alltför frekvent.

En chef anses av en del att ha betalt för att ständigt arbeta, men frågan är om det gynnar ledarskapet? Vi behöver alla tid för reflektion och återhämtning.

Kanske funderar chefen på om han eller hon ska fortsätta sin bana och kanske kommer just de frågorna under ledigheten.

Det sägs ju att just då beslutar sig många för att ändra riktning i sitt liv eller sin karriär.

Chefen kanske inte ska eller kan ta ledigt, även om han eller hon ibland skulle vilja logga ut från tid till annan från chefsjobbet.

Det är tyvärr många i ledande positioner som egentligen inte vill vara chefer.

En omotiverad chef är ingen bra chef.

Kanske ska ledigheten handla om att våga ta det steget.
Inga kommentarer: