fredag 29 maj 2015

Med syftet som mål

Jag hade för ett par veckor sedan förmånen att lyssna till en klok ledare som vågat vända på begreppen.

Det vanliga är att vi sätter upp mätbara kvantitativa mål. Självklart och ren idioti att inte göra. Hur ska du då kunna veta vad som gäller och hur det går?

Är det kanske en förlegad metod då vi vet att unga människor presterar utan mål men med mening.

Vi vet också att bonusrelaterade belöningar inte ger någon positiv effekt på det sätt vi trott och att det i vissa organisationer är rent motverkande.

Ändå använder vi ett system där ekonomin styr mätetalen, vilket är självklart. Inga pengar, inga jobb, ingen överlevnad.

Är det därför det är svårt, obehagligt och fullständigt vansinne att föreslå att istället fokusera på syftet.

Syftet med verksamheten. Varför köper någon våra produkter eller nyttjar våra tjänster. Vad är det som gör att det är meningsfullt att gå till arbetet, att det jag gör också visar sig på ett mer hållbart sätt.

Redan nu och helt självklart imorgon, kommer människor inte längre att acceptera att det inte finns mening med det som ska göras. Företag som inte erbjuder hållbarhet, mångfald eller matchande värderingar sållas bort, hamnar i sociala medier som dåliga och kommer på sikt, även om det inte riktigt har sjunkit in för de flesta, vara ute i kylan.

Det finns några modiga företag och verksamheter som vänt på det hela. Målet är att göra kunderna eller medborgarna nöjda. Oavsett vad så är det fokus. Det är det som avgör. Med nöjdheten kommer resultaten.

Men hur mäter du syfte?

Det kan du inte men du kan mäta effekterna av syftet. Precis som de andra aktiviteterna som görs.

Det finns en villfarelse att det tar mer kraft, blir otydligare och mindre kontrollerbart kanske. Men är det inte ännu otydligare, energidränerande och okontrollerat att lämna syftet därhän?

Det finns goda exempel på flera verksamheter, som också är mer framgångsrika i pengar mått mätt än sina konkurrenter, vars strategi är att just fokusera på syftet. Det blir enklare att rekrytera, rätta till misstag, hitta nya vägar när det uppstår hinder och skapa en stark kraft som hela tiden anpassar sig efter målet. Syftet blir temperaturmätaren och mätpunkten.

Är det bara modiga ledare som vågar göra detta eller är det systemet i sig som hindrar?

För att införa nya system krävs mod, ledarskap. Och tillit.

För de som anser att det behövs.

Inga kommentarer: