fredag 30 augusti 2013

Är chefen utan makt?

Det finns en hel del uppfattningar om att chefen är den som bestämmer, har makten och enväldigt kan styra som han eller hon vill. Chefsjobbet i sig går ju ut på att leda och fördela arbetet.

Frågan är hur det ser ut i verkligheten?

En chef får ett uppdrag som han eller hon ska lösa. En styrelse har makten att avsätta chefen, i alla fall om denne är en VD eller motsvarande.

De har den totala friheten att ändra sin uppfattning, strategin eller åsikt om både uppdragets målsättning och chefen som person.

Jag kanske drar det till extremen men med tanke på vad som skett under den gångna veckan i en av våra större myndigheter, får mig att fundera hur det egentligen är med chefens makt.

Kanske är det otydligare i offentlig verksamhet än i näringslivet men jag tror inte det. Ett uppdrag i offentlig verksamhet ändras med den politik som råder, så ja på det sättet blir förordnanden annorlunda. Men uppdragen brukar därför vara tidsbegränsat.

Att plötsligt mitt i en chefs uppdrag påtala brister och att med det som bakgrund välja att avsätta denne är intressant, märkligt och till viss del oroande.

Kanske är det så att nya medlemmar i styrelsen har kompetens att kunna se och bedöma brister, sådant som de som tidigare varit där inte kunnat eller gjort.

Dessa brister, om de är formella, borde i så fall ha undersökts eller varit med som en riskfaktor vid tillsättningen.

Det är kanske inte så konstigt om en chef blir överrumplad när agendan plötsligt byts. Eller är det kanske så att en chef på den nivån måste ta med i beräkningen att när verksamheten ändras och kräver nya vägar, ja då är den chef som sitter där plötsligt obsolet.

Det pratas om agil kunskap idag. Förmågan att konstant lära sig nya saker som man måste kunna applicera i den värld som man befinner sig i, och särskilt när den världen förändras.

En chefs förmåga att kunna hänga med i detta kanske är och blir en av de viktigaste egenskaperna för en chef att ha.

Med det som bakgrund betyder det att ett chefsjobb alltid är otryggt oavsett var man är. Det är ju i och för sig inget nytt, men det kanske blir än mer tydligare.

Hur påverkar det viljan att ta ett chefsjobb? Visst, en VD t.ex. kompenseras oftast, men inte alltid för att denne inte omfattas av lagen om anställningsskydd. Trots det brukar tidningarna orera över dessa långa ersättningar som betalas ut efter en chefs avgång.

Det är ju den enda livförsäkringen som denne har.

Frågan är om chefen egentligen har någon makt annat än för stunden.

Den kan försvinna lika snabbt som den delades ut.

Inga kommentarer: