torsdag 29 december 2011

Vad värderar en chef?

Det är med ledarskap precis som med allt annat. Trender kommer och går. Just nu blir värderingar mer och mer i ropet och många företag har kommit långt i sitt arbete med kärnvärden.

Det talas mycket om att välja sitt nästa jobb efter chefen och undersöka grundligt hur verksamhetens värderingar är.

De flesta arbetsrelationer går åt pipan på grund av olika synsätt i frågor. Man säger att personkemin inte stämmer eller att man har olika uppfattningar om strategin.

Egentligen handlar det om att det i grunden troligen finns vitt skilda värderingsgrunder och principer.

Att en medarbetare ska välja sin chef är en gammal sanning, men det jag stöter på mer och mer när jag träffar olika chefer är att de flesta är mer pålästa och genom det modiga nog att våga ställa frågor och ha en klar bild av vad de vill ha.

Att ställa krav på ledarskapet är ingen ny sak men att välja sin chef mer tydligt, är en trend.

Men hur ska en chef och ledare göra? Kan han eller hon välja sina medarbetare? Det anses ju vara ett av chefens få privilegier att kunna välja sina medarbetare,
i alla fall tillsätta sin ledningsgrupp.

Det är ju inte helt ovanligt att en chef väljer att byta ut stora delar av den när han eller hon är ny på en post.

Det är inte heller helt ovanligt att en chef väljer att gå när man inte delar synen på hur saker ska genomföras eller det omvända, chefen får gå.

Det verkar som om chefer mer sällan än medarbetare gör den där förstudien kring värderingar och beteenden hos sina kommande chefer eller styrelser och ägare.

I veckan som gick har jag ägnat en del tid åt att ge råd till flera chefer som står inför val om nya erbjudanden. Samtliga blir smickrade och glömmer att ställa de frågor som kan ge dem ett avgörande svar på vad det nya uppdraget innebär i verkligheten.

När sen chefen väljer att tacka nej så möts de av förvåning, också från den rekryterande parten. Men redan från början kunde förstå se att denna arbetsrelation inte kommer att bli fruktsam.

Frågan är vad en chef egentligen värderar och om du i den rollen har funderat på vilka grundparametrar du verkligen vill ha på plats innan du tar dig an ett nytt uppdrag eller när förutsättningarna förändras?

Precis som de kommande talangerna vet exakt vad de värderar bör kanske det lite äldre och seniora gardet av chefer och ledare bli mer medvetna om vad det egentligen är som kommer att skapa de rätta förutsättningarna för en fungerande och fruktsam arbetsrelation.

För inspiration kan du ta ett möte med en yngre talang. De brukar kunna ge bra underlag bara genom att berätta hur de tänker.

Många uppbrott från arbetsplatser och roller skulle kunna undvikas om vi vågade vara realister och stannar upp en stund innan vi åker med på egots resa.

En chef borde veta vad han eller hon värdesätter men majoriteten jag träffat har inte ställt frågan till sig själva.

Ett av alla nyårslöften kanske är att reflektera över dina egna värderingar. Ibland är de omedvetna.

Ge dig själv en nyårspresent genom att ta reda på vad det egentligen är som styr dig och i vilket sammanhang du vill finnas. Då undviker man besvikelser, från båda håll.

Önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!!

Inga kommentarer: