tisdag 13 december 2011

Ingen vill väl ha en dödskalle i sin organisation?

Jag vet inte om det är helt sant men det säga att en av världens mest kända och respekterade ledare hade en särskild metod att få sina medarbetare att förstå vad som var viktigt.

Han har utvecklat en matris, en så kallad fyrfältare med fyra olika beskrivningar av prestationer och människor . Den lodräta axeln representerar Resultat och den horisontella axeln Värderingar. I varje ”ruta” finns en bildlig beskrivning av karaktären.

Längst ner i högra hörnet har vi Molnen, de som ligger i linje med vad företaget har för kultur men inte presterar så väl. Längst ner i det vänstra hörnet finns Dörren, de som varken presterar eller har värderingarna på plats. Det finns bara en väg, att de försvinner ut. Längst upp i det högra hörnet har vi Stjärnorna, de som presterar och harmoniserar med verksamhetens värderingar.

Sen kommer vi till dem längst upp i det vänstra hörnet. De som presterar men inte beter sig som kulturen kräver. De kallas Dödskallar.

Är det någon som känner igen dem? De presterar bra och ofta ur ett ekonomiskt perspektiv. De blir lite oantastliga och får en makt och en förevändning att bete sig utanför ramarna.

Att vara tydlig mot dessa är inte enkelt. Den respekterade företagsledaren har hittat, kanske i en del personers synvinkel, en något kränkande metod men ur andras perspektiv, en tydlig kommunikationsmodell om vad som gäller.

Jag tror att det skulle vara lättare för chefer om de kunde kommunicera en modell som är tydlig för alla, en modell där var och en vet att det är flera parametrar som avgör om man passar in och bidrar till helheten och inte enbart utgår från ett perspektiv.

Att använda denna metod i Sverige verkar inte vara helt vanligt och kanske provocerande, men varför inte?

Om alla vet vad det är som förväntas så är det kanske heller ingen överraskning i vilken ”ruta” man hamnar. Bedömningen är givetvis subjektiv men chefens rättighet till sin upplevelse är det som räknas. Fakta till detta hjälper också chefen att bli tydligare och mer professionell.

Hur många av oss ledare och chefer har eller har haft en Dödskalle i sin organisation och inte vetat hur problemet ska angripas ? Efter att ha kommit över modellen så inser jag att både jag själv men många med mig vid ett eller flera tillfällen känner igen sig i situationen.

Att våga utmana en Dödskalle utan fakta undviker många, men modellen kan ge ett underlag till en argumentation, både uppåt och i organisationen i stort.

Flera chefer jag träffat på sista tiden vill genast ”låna” modellen och förhoppningsvis kan det hjälpa människor att se hur man kan utvecklas för att hamna i något av de önskvärda lägena. Inte att skapa förlöjligande namn även om det kan finnas åsikter om benämningen.

Att resultatet i sig inte är avgörande kanske inte är så självklart eftersom det är det som ofta kommuniceras och premieras. Men att en prestation i sig, långsiktigt bara blir bra om det finns en kombination där värderingar, beteenden och attityd spelar in, följer en viss logik.

Oavsett vad det står i rutorna våga hitta din modell för tydlighet.

Steal with pride!

Inga kommentarer: