fredag 12 augusti 2011

Förmågan att skapa oro

När vi dras med ett obehag så lämpar vi gärna över det på någon annan i olika former. Vi skyller på att om detta inte hade hänt eller om det inte var som det är, så skulle vi kännas oss bättre.

Chefer drabbas naturligt av detta från sin omgivning. Man skulle nästan kunna påstå att det ingår i jobbet. Men ska det vara så?

Det händer också självklart att chefer väljer samma väg, både uppåt i hierarkin men även nedåt. Omedvetet så projicerar man sin egen oro, rädsla och kanske missnöje så att omgivningen får ta emot de negativa känslorna.

Vissa chefer gör detta mer än andra, oftast helt omedvetet. I vissa fall får det kanske dem att känna sig bättre, att de har kontroll över situationen och makt över sin egen oro eller andra negativa känslor.

Tyvärr skapar detta beteende en oro hos medarbetarna som inte alltid går att ta på. Det finns många som ligger hemma sömnlösa om nätterna och undrar vad chefen egentligen vill och tänker.

Kanske är det för vissa chefer ett sätt att hantera sin egen ångest eller ett sätt att känna sig större än vad man är. Chefens chef kan ju också använda denna metod och sedan så fortsätter beteendet hela vägen ner i organisationen.

I kristider brukar detta vara tydligare. Ägare blir nervösa för sin investering, vilket är naturligt, som i sin tur skickar ner ångesten på styrelsen, som i sin tur skickar ner det på VD osv. På det sättet kan man skapa en kultur av rädsla ganska snabbt och effektivt.

Vad krävs då för att stoppa kedjan på vägen?

Medvetenhet.

Att inse att man inte hanterar sin egen oro utan låter den spilla över på andra. Om vi öppet skulle kunna tala om oro så skulle den troligen försvinna till viss del. Då skulle vi bli mer konstruktiva och hitta en lösning på det eventuella problemet snabbre.

Hur hanterar du som ledare och chef din eller omgivningens oro? Kanske är det dags att bli mer medveten om det ta och i de fall det får negativa konsekvenser. Då kan vi skapa organisationer och verksamheter som presterar bättre resultat och använder sin energi till konstruktiva saker.

Flera av de chefer jag träffat den senaste tiden har fått börja träna på att vara tydlig i sin kommunikation uppåt, att låta chefen där förstå att han eller hon skapar oro genom sitt beteende och med bristande impulskontroll. Oftast fungerar det att säga som det är.

De flesta människor är inte medvetna om vad de gör. Som chef har du dock ett ansvar att vara medveten, både om ditt eget agerande men också andras och att våga stoppa kedjan.

Du vinner mer kraft och du lyckas med all sannolikhet att skapa ett bättre resultat.

Att ta över andras oro är enkelt, att låta bli kräver mod.

Inga kommentarer: