måndag 27 juni 2011

Att kratta i manegen

När en chef tar ett nytt uppdrag är han eller hon alltid spänd på det nya. Chefen är förstås full av energi och ser fram emot det nya. Kanske förutsätter han eller hon att medarbetarna och omgivningen ska vara lika positivt förväntansfulla och spända på vad som ska hända.

Men så är det inte alltid. Man vet ju vad man har och man kanske inte alltid vet vad man får. En ny chef kan ju tänkas utmana de strukturer som redan finns och det kan rubba den makt eller den position som olika individer i en organisation redan har eller skaffat sig.

Som chef är det ganska sällan man gör den reflektionen. Man utgår naturligt från sig själv och tror att alla ser det på samma sätt. Man vill ju gärna tro det bästa.

Vem ska då hjälpa chefen att få den bästa starten? Oftast så kan chefens chef kan vara omedveten om fallgroparna, för att han eller hon inte finns på samma fysiska ställe eller för att man inte är operativ.

Ibland skaffar sig chefen snabbt någon internt som man kan få hjälp med att se saker omkring sig med subjektiva ögon, eller ganska ofta, tar med sig en person från tidigare arbetsgivare som man vet är lojal.

Man kan tycka vad man vill om detta men det finns ofta goda skäl till detta om man beaktar vad en organisation kan uppleva. Det finns också risker med detta. Den nya arbetsplatsen kan tycka att den person som chefen tar med sig favoriseras och det kan drabba både chefen och den medarbetaren, kanske främst när strukturer utmanas eller om det finns en oro för det.

Så på ett sätt man kan säga att det är ett sätt att få fram eventuella osundheter i en organisation.

Men kanske skulle vi andra i omgivningen, vi som känner chefen sedan tidigare, eller känner den organisation han eller hon ska komma att leda, eller bara reflekterar över situationen, hjälpa till att kratta i manegen.

I veckan fick jag ta del av en historia som jag tycker visar på stor omtanke och mod och att våga se verkligheten i vitögat.

En person som hade viss kännedom om den nya chefen och gjort en och annan analys av organisation som han skulle till, insåg att det kanske inte skulle bli så lätt. Dessutom kom det signaler från olika håll att organisationen inte såg fram emot den nya chefen och att det fanns de som redan innan bestämt sig för att göra uppdraget omöjligt för den nya chefen.

Den informationen valde personen att ge till den nya chefen så att denna kunde skapa en bättre förutsättning för sig och sitt uppdrag. Att bjuda på detta ser jag som ett sätt att hjälpa bra chefer att kunna komma in i sitt uppdrag på ett bra sätt. Till saken hör att den här verksamheten hade avverkat ett antal mycket kompetenta och duktiga chefer tidigare.

Så om du har möjlighet och tillgång till att hjälpa en chefs kollega och kratta i manegen, tveka inte!

Det är alldeles för ofta en chef är ensam, redan innan han eller hon har börjat sitt nya chefsjobb!

Inga kommentarer: