söndag 3 april 2011

Är du modig eller orädd?

Mod är något som skattas högt hos ledare och chefer. Men vad är mod och när handlar det om ren skär brist på rädsla?

Att våga utmana sig själv och sina invanda mönster kräver mod, att hoppa fallskärm första gången kräver en orädd inställning.

De chefer som bara vill köra på, utan att egentligen bekymra sig om konsekvenserna kanske förväxlas med de som har mod. Att inse att ett beslut kanske påverkar andra på ett negativt sätt men ändå ta beslutet för att det är bäst för helheten är mod.

De orädda skapar kanske rädsla, de modiga kanske skapar mod.

Att vara rädd är i många situationer en signal om att man är mänsklig. Att ånga på och kasta sig hals över huvud in i något där man ignorera konsekvenserna eller helt enkelt struntar i dem är möjligen dumhet snarare än att vara orädd.

Hur ofta tränas chefer i att vara modiga? Finns det någon annan skola än att pröva på att leda i verkligheten och göra sina egna misstag? Kanske kommer mod inifrån eftersom det inte är självklart att man får positiv återkoppling om man inte lyckas.

Många har frågat mig hur det kommer sig att vissa är modiga. Kanske handlar det om självrespekt i slutänden. De som inser att de måsta våga utmana sig själva kring frågor som påverkar andra. Att behöva bestiga berg eller bada i spindlar är en variant på mod, frågan är om det är något som gör skillnad för andra om du väl lyckas bemästra den rädslan.

I en nödsituation där andra är i fara så tvingas man till nya ageranden. I vardagen i ledarskapet kan det ibland kännas som att faran dyker upp. Men där handlar det mer om det allmänmänskliga. Att göra människor besvikna, arga, ledsna och rädda. Att behöva göra det som påverkar enskilda individer för ett större sammanhang kanske kan verkar enkelt, men det kräver mod. Att utmana sitt behov av att vara omtyckt.

Många säger att det är självklart att man som chef inte kan gillas av alla, men vad förnuftet säger är en sak, vad känslorna ställer till med är något annat.

Om alla alltid var rationella så skulle världen te sig ganska enkel. Kanske skulle vi inte behöva chefer och ledare, utan alla skulle kunna leda sig själva.

Nu ser det ju inte ut så, och tur är väl kanske det.

Så mod är fortfarande något chefer behöver träna på. Precis som alla människor.

Men som chef behöver du göra det oftare och av andra skäl.

3 kommentarer:

Erik Fors-Andrée sa...

Många frågor ;) En ytterligare sak punkt kring mod tycker jag är att man gärna säger att någon var modig när man ser tillbaka på fattade beslut med vetskapen om att resultaten blev bra. Om resultaten blev dåliga, kallar man det aldrig för ett modigt beslut.

Marika Skärvik sa...

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Absolut, man väljer att tala om mod när det passar in och blir till en synlig tillgång istället för att stödja beteendet att våga göra det som krävs, oavsett vad resultatet blir.

Frågan är förstås; vad hade hänt om man valt att inte ta beslutet? Efterklokheten är ju världens mest exakta vetenskap.

Erik Fors-Andrée sa...

Precis. Det finns ju även ett mer vetenskapligt begrepp och teoribildning kring detta: hindsight bias.