tisdag 26 april 2011

Att våga inse sina begränsningar

Som chef och ledare är det ganska lätt att ta på sig andras önskemål och förväntningar. Det är kanske till och med så att de får dig att känna dig bekräftad och behövd. Om du inte kan ordna allt så duger du inte som chef.

Jag träffar en massa chefer som från tid till annan kämpar med medarbetare som inte fungerar som man önskar. Man lägger ner tid att förklara, försöka förstå och på olika sätt hjälpa. Vara tydlig, sätta mål och göra uppföljning. Konkretisera vad som händer om ingen förändring sker. Chefen tycker sig vara övertydlig, men ingenting händer. Varför?

De flesta börjar ifrågasätta sig själva och sitt ledarskap. Vad gör jag för fel? Varför når jag inte fram? Det måste vara mitt fel att inte personen tar saker till sig och ändrar det vi talat om. Vad borde jag gjort annorlunda?

Frustrationen att inte nå fram som chef delar de flesta. Det är lätt att bli självkritisk om man är en mänsklig chef. Men kanske är det så att vissa människor helt enkelt inte vill förstå? Kanske handlar det om en oerfarenhet och ett mönster hos dessa individer som gör att de inte han appellera till det som sägs och instämmer bara för att det inte förstår eller vågar annat?

Vi har alla olika bakgrunder och associationer till det som sägs. Det intressanta är att det blir chefen som får ta ansvar för att information och kommunikation förmedlas så att den uppfattas på rätt sätt. Det är kanske det som gör att chefen i första hand går till sig själv med sin kritik.

Ibland är det kanske så att man helt enkelt måsta inse att oavsett vad du gör i din ledarroll, så finns det individer som inte kommer att kunna förstå eller associera. Att det inte har med din förmåga som ledare att göra utan med motpartens förmåga.

Då kommer ansvarfrågan in. Är det inte så att de tankar var och en tänker och de känslor som var och en känner enbart kan sammanfogas av just den individen. Det vill säga, vi är alla ansvariga för våra handlingar. Även de som verkar vara icke handlingar.

Som chef är det lätt att ta över en medarbetares handlingar eller brist på handlingar. Men det är ju helt omöjligt. Du kan endast ansvara för dina handlingar och det ansvaret är odiskutabelt.

Så gör dig själv en tjänst. Slösa inte din energi på att omvända de som inte vill, kan eller är ointresserade att förstå eller samverka. Om man inte förstår är det ganska enkelt att erkänna det, så kan man ha en diskussion om vad som behövs för att det ska bli tydligt och förståeligt.

Ägna istället din tid till att bli en bättre ledare för dem som är öppna och vill. Där kan du göra nytta.

Spara din energi där den gör bäst nytta. Där du kan vara omtänksam mot dig själv och därigenom ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna!

Inga kommentarer: