onsdag 22 december 2010

Att stänga ett år med huvudet högt

Detta år går mot sitt slut och alla trampar gasen i botten för att stänga året så att man kan börja på ny kula nästa år. Nya mål, nya utmaningar. Det finns sällan tid för reflektion eller att skriva chefens viktiga rapport. Den om framstegen som gjorts.

Inte bara hur man har uppnått de ekonomiska målen (om nu någon anser sig ha gjort det) utan på vilket sätt de eventuella framgångarna har nåtts. Framstegsrapporten är ett underskattat verktyg för att slutföra och påbörja ett lämnat och nytt år.

Vilka aktiviteter var det som ledde fram till resultatet och hur gjorde vi? Det sägs att de som lyckas nå ett resultat vet hur det gått till och att de upprepar delar ev ”hur:et” var gång för att skörda nya framgångar.

Nyårslöften i alla ära men vad sägs om ett ”Chefsnyårlöfte” för 2011. Att lova sig själv att orka fortsätta vara en bra chef och ledare och ställa krav på vad som behövs för det. Att lova sina medarbetare att vara tydlig med vad de kan förvänta sig av chefen för nästkommande år. Men att också låta medarbetarna lova detsamma. Vad ska de göra för att orka prestera och känna motivation näst år och vad ska de göra för att ta hand om sig själva och andra. Vad ska jag lova att stödja min chef kring?

Det kan kanske låta banalt, men om alla gick in i det nya året med ungefär samma engagemang kring sin prestation skulle det kanske uppstå mindre problem och skapa mer drag och energi i verksamheterna. Det skulle kunna vara ett sätt att sätt punkt för året som varit och skapa bättre förutsättningar för det kommande året.

Visst, det nya årets mål är ofta klara och tydliga redan i slutet av det nuvarande året, men sällan hur de ska uppnås eller vilket beteende som krävs för det. Vare sig hos chefen eller hos medarbetarna. Så vem måste börja? Jo, chefen och den som leder verksamheten.

Det låter enkelt men ändå är det få som gör det. Varför det? Kanske handlar det om att orka. Att ta ställning är svårt och kräver sitt mod och i slutet av ett år sinar ibland enegin. Att som chef klaga på sina medarbetare och att de tar energi utan att själv hitta ett spår att köra i kan ibland kännas enklare.

Att stänga ett år med huvudet högt kanske inte känns lätt efter finanskrisen eller andra utmaningar. Men en liten ”Framstegsrapport” är alltid på sin plats. Ett sätt att stanna upp och titta på vad som skett av positiv karaktär och på vilket sätt det uppnåddes.

Så varför inte pröva att ge dig själv ett annorlunda nyårslöfte. Ett särskilt löfte till dig själv som chef.

Det är du värd och likväl som dina medarbetare!

Inga kommentarer: