fredag 4 januari 2008

Varje mynt har två sidor

Vi människor har ibland en tendens att försöka hitta fel på saker och ting. Det verkar liksom lättare. Jag vill inte påstå att jag är annorlunda. Att se det positiva i alla situationer är jag bra på, men jag har nog som många chefer, en tendens att hela tiden tycka att man kan göra lite mer, lite bättre.

Under alla de utvecklingssamtal jag haft under åren, har jag funnit något som för mig har varit intressant, lärorikt men också till nytta för mina medarbetare. Samtalen har till stora delar gått ut på att förstå sina egna drivkrafter, sina styrkor och svagheter och hur detta påverkar ens förmåga att göra ett bra jobb och att känna sig hemma i det man gör.

Det intressanta är att det som förefaller som svagheter hos oss, också är det som driver våra styrkor. Ofta har jag mött människor som säger att en av deras svagheter är otålighet. Att vilja att saker ska ske snabbt. Det underbara är att de flesta av dessa människor också har en stark drivkraft att åstadkomma något, att komma framåt och har ett eget driv som är en stor styrka.

Genom att se på balansen mellan sina styrkor och svagheter och hur de faktiskt hjälper varandra kan man få en mer nyanserat bild av sig själv. Genom att slipa lite på svagheterna förstärker man sina styrkor.

Det är ju först när t.ex. otåligheten går över i frustration, dålig respekt för omgivningen, att man tycker att andra är slöa etc., som svagheten drabbar en negativt. Om man skulle sluta upp att vara otålig helt och hållet, ja då finns ju risken att man också tappar sin drivkraft. Det är ju otåligheten, vilja att se något ske, som gör att man driver framåt. Det är bara när det blir obalans mellan styrkor och svagheter som man hamnar i negativ loop.

Ett annat exempel är personer med väldigt höga krav på sig själva, de som sällan blir nöjda med sin egen insats och ibland inte heller med andras. De är ofta väldigt duktiga på det de gör, de är bra på att leverera, överpresterar och man kan alltid räkna med att de gör vad de lovat, oftast snabbare. Det låter kanske som en dröm för en arbetsgivare, men i själva verket är det just dessa personer som kan drabbas av en oförmåga att göra ett bra jobb långsiktigt. Om dessa personer skulle kunna dra ner lite på de egna kraven, skulle de må bättre och deras prestation öka.

Jag har jobbat mycket med att stödja personer för att nå den i möjligaste mån optimala balansen mellan sina styrkor och svagheter. Svagheterna blir endast svaga när de tar överhanden och dämpar då de styrkor man har. Om man är medveten om hur de hänger ihop kan man leda sig själv ur obalansen när den väl kommer. På det viset kan man bli ännu bättre än vad man är och hitta den bästa potentialen hos sig själv.

Ta dig en titt med nya ögon på de egenskaper du brukar se som dina svagheter för att se hur de hänger ihop med det som är dina styrkor.

Var rädd om dina svagheter och se dem med respekt, de driver dina starka sidor så länge du har balans mellan dem.

Inga kommentarer: