torsdag 27 december 2007

Hårt arbete lönar sig alltid?

Det bara kryllar av dem. De som jobbar som attans och levererar oavsett förutsättningar. De som gör det verkliga jobbet men sällan får äran. Den får någon annan, ganska ofta deras chef.

Jag har genom åren träffat på otaliga exempel på personer som verkligen gör skillnad, de bär upp en stor del av resultatet och utan deras insatser skulle inte företag och avdelningar lyckas, ibland hänger det mer eller mindre på en enskild eller anskilda personers insatser.

Men de jobbar ofta i tysthet, utan bekräftelse eller återkoppling på det goda arbete de gör. Istället händer det tid tll anna att någon annan tar åt sig äran av deras insatser, ja till och med ”stjäl” deras resultat och gör det till sitt.

Jag har styvärr sett ett flera chefer utnyttja denna situation. Att medvetet använda den drivkraft att prestera som finns hos vissa medarbetare. Deras ängslan att inte göra ett bra jobb eller till och med rädslan för att förlora jobbet. Att få människor att arbeta hårt för skäl som handlar om att lojalitet och att vilja göra ett bra jobb. Många tror att det är det enda som räknas och att det är en försäkring i sig att få återkoppling eller beröm.

Men tyvärr, många gånger, har jag sett hur dessa personer jobbar vidare, dag ut och dag in, utan att få vare sig ära eller positiv återkoppling. Istället tar någon annan åt sig äran.
Jag har sett många personer i chefsposition som aldrig skulle sitta kvar om inte deras medarbetare presterade, men alltför sällan nämner chefen den enskilda individens insatser utan får det att verka som det är ett arbete de gjort själva.

Självklart finns det chefer som är bra på att lyfta fram sina medarbetare, men det är tyvärr ganska få. Kanske är det rädslan att få konkurrens, att inte framstå som den bästa.
Ingen chef är bättre än den sammanlagda mängden av sina medarbetare, det vet vi. Därför är de chefer som vågar lyfta fram sina medarbetare också modiga chefer. En bra ledare vet att bra medarbetare också handlar om bra ledarskap.

Till er som känner igen er i arbetsmyran, den som hela tiden håller saker uppe men som aldrig får någon återkoppling på detta har jag bara ett råd. Glöm att det är den duktiga som kommer längts, det är tyvärr den taktiska och smarta.

Om du har en chef som drar nytta av din energi och förmåga för egen vinning, fundera över om det är värt att alltid ge utan att få något tillbaka. Ingen kommer att tacka dig på just den arbetsplatsen och det finns en risk att du inte kommer vidare, trots att du är en av de bästa inom företaget. Nej det finns en stor risk att du är och förblir utnyttjad. Tyvärr kan flera chefer sätta detta i system för att nå sina egna mål.

Till dig som chef som inte har förmågan och modet att lyfta fram dina medarbetare har jag ett annat råd. Ensam är inte stark, ensam är inget lag och för att prestera behövs flera individer med olika förmågor.

Som ledare ska man leda andra, man ska inte nödvändigtvis glänsa själv. Glänsa får man göra genom sina duktiga medarbetare och att de lyckas. För gör de ett utmärkt jobb blir också du som ledare lyckosam!

Inga kommentarer: