söndag 9 december 2007

Testas eller inte- det är frågan

På sista tiden har jag kommit i kontakt med ett flertal personer som genomgått tester för ett nytt jobb. Flera av dem har inte gått vidare pga av den logiska delen av testet.

Jag känner en del av dessa personer likväl som jag hör berättas av andra om personer de arbetat med och känner väl och som i arbetssituationer visat på stor kompetens, men som inte heller har klarat, t.ex. den logiska delen av testet.

Jag har själv använt en hel del tester genom åren när jag har rekryterat. Jag har vid många tillfällen haft en bild efter intervjun som sedan inte bekräftas annat än till liten del i testet. När jag sedan har rekryterat dem och de har jobbat ett tag, visar det sig att mitt intryck av personen stämt bättre än testet.

Det är inte så att jag försöker påstå att jag är expert på människor, även om jag genom åren fått återkopplingen att jag är en bra människokännare. Nej det är min undran över hur dessa tester egentligen är rättvisande för hur en person verkligen är och fungerar i olika arbetssituationer och det faktum att väldigt många arbetsgivare litar stort på resultatet av dessa.

Att mäta IQ, EQ och SQ säger ju en del, men detta säger lite om en persons förmåga att agera och prestera i den reella arbetsmiljön och företagsvärlden eller i en organisation.

Jag hade förmånen att inte för så länge sedan göra en annan sort test. En test som handlar om hur du agerar i verkliga situationer av ledarskap och verksamhetsutveckling och hur du tar dig an ett problem eller situation som du kastas in i. Precis så är det ju i den verkliga arbetssituationen.

Jag talade också med en person som arbetat med tester på denna nivå och som berättade för mig att det är många företag som hellre tar de enkla testerna, de som kostar 5000kr. En test av den sorten jag beskriver kanske ligger på 30000kr eller mer. En ganska liten summa för att få svar på hur en person agerar i en verklig situation och också en mycket bra återkoppling för den som gör testet.

Vi gör det enkelt för oss. Vi genomför tester som inte visar annat än på medfödda och i viss mån utvecklingsbara sidor och egenskaper hos individerna, men vi prövar inte i större utsträckning vilken förmåga man har att kombinera IQ, EQ och SQ. Detta är ju märkligt.

Är det så att de som anställer inte har tid att beskriva vad de behöver eller är det så att vi fallit in i en slentrian kring hur vi bedömer människors förmåga.

Jag tror att vi missar en massa kompetenta människor med oanad förmåga och talang och kanske sorterar bort dem pga av grovt tillyxade bedömningskriterier istället för att pröva deras förmåga att prestera i ett större sammanhang.

Min erfarenhet är att många visar höga värden på tester av den traditionella skolan, men sen måste utvecklas mycket för att kunna passa in i ett sammanhang, leda ett team eller utveckla en strategi.

Jag vill inte på något sätt kritisera de som utvecklar eller använder sig av tester av traditionella skolan, men jag uppmanar er som anställer och blir anställda att vara försiktiga med att döma och bedöma människor utefter kriterier som inte alltid är sanningsenliga.

Lita mer på ert eget omdöme och gör tester som verkligen ger en möjlighet till att påvisa förmågan att verka i en organisation. Då slipper vi sortera in människor i fack och gå miste om talanger och kompetenser som kanske hade gjort den stora skillnaden.

2 kommentarer:

christerackerman.com sa...

Hej!
Jag delar din uppfattning. Människan är en komplex varelse. Enligt min uppfattning är ledare särskilt svåra att ringa in med hjälp av tester. Fackmänniskor som ekonomer, jurister är lättare. Som ekonom är det bra att kunna behärska talserier, men som ledare ska du kunna förstå innehållet i en resultat och balansräkning och det har inget med talserier eller matematiskt kunnande att göra. Rekryteringsföretag som förlitar sig allt för mycket på tester är enligt mig rena rama bedrägeriet. Tyvärr går många på det. Jag tror att vi var till mans måste våga lita mer på vår egen intuition samt goda referenser. Och våga se vilka vi själva är som ska samarbeta med den nye. Vad kan vi göra för att stötta och integrera. Kanske behöver vi ändra på oss för att det hela ska bli bra.

Marika Skärvik sa...

Jag stödjer din tanke om att våga lita på vår egen erfarenhet och goda omdöme (intuition). Referenser är bra men är alltid subjektiva och eftersom många inte vågar säga som det är blir en negativ återkoppling tyvärr väldigt ofta friserad.