tisdag 4 december 2007

Karriärplanering- eller konsten att styra din egen agenda

För ett par månader sedan frågade Tidningen Chef om jag ville ställa upp i det de kallar Duellen, två personer med diametralt motsatta åsikter ställs mot varandra för att argumentera kring sin sak. Frågan gällde om man behöver karriärplanera och mitt svar var ja.

I helgen var det ett större utdrag av denna artikel i DN och tänkte att jag skulle utveckla frågan och tanken ett steg till.

Självklart kan man aldrig planera vad som ska hända i ens liv. Men vi vet också att genom att sätta upp mål så ökar chansen att det blir verklighet. Detsamma gäller för karriären, det betyder inte att man måste sikta på att avancera, bli chef eller liknande, utan vad man önskar se sig själv göra och utföra i sitt arbete på kort och lång sikt.

Någonstans bör man ha en medveten idé för att kunna nå sina mål. Vi ställer in oss på att målen ska nås, undermedvetet och medvetet. Det ökar chanserna för att man ska komma dit man önskar.

För mig handlar karriärplanering inte om att i detalj bestämma exakt hur allt ska gå till, det är ju en omöjlighet eftersom förändringar sker ständigt. Däremot är det viktigt att ha en plan för vad man vill och bör göra. Inga goda resultat nås på måfå och det är inte alltid hårt arbete lönar sig och leder till ett större ansvar eller mer spännande utmaningar.

Många goda entreprenörer drivs av en vision att förverkliga något. Alla människor bär på något vi önskar uppnå och att just ha den drömmen är en del i karriärutvecklingen. Karriär kan ju både innebära att jobba mindre, flytta från storstaden, likväl som att ha ett ansvarsfullt och tidsmässigt tufft arbete.

Det sägs att om lyckosamma människor skulle kunna beskriva hur de gör, återskapa det genom en tydlig process och sedan återupprepa detta, ja då skulle de bli än mer framgångsrika. Detsamma gäller med karriärplanering.

Om du inte vet vad du vill så kan du heller inte välja väg, om du inte vet vad du behöver utveckla, ja då kan du inte heller bli bättre. Med ett tydligt mål i ryggen kan du hantera de förändringar som sker, vikta varje ny möjlighet och se om du behöver ändra din plan. Men utan plan vet du inte lika säkert hur du ska agera.

En del av oss har planen oskriven inom oss, men vet exakt vad som är viktigt. Andra dokumenterar och planerar mer medvetet, men det finns ett syfte och ett mål som binder samman.

Så jag rekommenderar verkligen alla att göra någon form av planering av sin karriär. Framförallt i början men också när man nått en viss ansvarsnivå. Det är då det utmanade börjar och man måste navigera för att komma vidare. Då behövs karriärplanering för att kunna sätta sin egen agenda.

Planering ger fördelar, både för en själv men också i relation med andra. Om man inte vet vad man vill är det svårt att nå något mål. För vissa är kanske målet just resan att nå målet.

Inga kommentarer: