söndag 13 mars 2016

Rätt chef men fel team

De flesta verksamheter genomför medarbetarundersökningar med givna intervaller.

Tyvärr finns det ingen motsvarighet som t.ex. Chefsundersökningar, d.v.s. där chefer får tycka till om sin organisation. Det anses ju att chefen är den som har makten och också är den som ska ta ansvar för om denne levererar eller ej.

Många chefer har sina värderingar klara och att ge sina medarbetare mandat och ansvar är en ganska vanlig inställning.

Det låter kanske självklart och klokt, men faktum är det inte går att utgå ifrån att alla vill vara med och ta ansvar. Många vill bli inkluderade, men det är för vissa inte samma sak som att själva ta ansvar.

Kanske låter det raljerande, men det har vid flera tillfällen sista tiden uppkommit olika situationer med ledare och chefer som baserat på sin egen värdering, tror att omgivningen delar uppfattningen att ansvar är vad alla vill ha och att det är lika med att vilja växa sin organisations självförtroende och möjlighet till att utvecklas, men där det visat sig att detta inte alls var vad organisationen ville.

Kanske matas vi i Sverige med att delaktighet är vad alla vill ha och visst är det så, men när medarbetare upplever att de inte blir involverade, så kommer kritik.

Det finns många exempel, där chefer anklagas för översitteri och diktatoriska ageranden, just med koppling till att de tar beslut på egen kammare och utan att medarbetarna fått vara med och bestämma. En ganska färsk historia vittnar om att medarbetare anonymt skickat klagomål om chefer, baserat på just detta. Resultatet blev att chefen tröttande och gick vidare till ett annat jobb, som visade sig vara ännu mer intressant och utmanande.

Kanske förlorade de en chef eller så förlorade chefen möjligheten att göra något i just den organisationen. En förlust för båda.

Är det verkligen en rättighet att alla i en organisation ska få vara med och bestämma? Detta kan debatteras till dagens ände.

I vissa organisationer så tar alla anställda lika mycket ansvar och då behöver man heller inte chefer på samma sätt som det traditionellt sett ut tidigare.

Om en chef vill ge sina medarbetare ansvar men de i själva verket vill bli bestämda över, ja då är det ju svårt att utöva sitt ledarskap.

Kanske behöver vi tränas i att våga ta ansvar istället och se möjligheterna med det. Idag så finns det inte längre samma utrymme för instruktioner och det moderna ledarskapet och den alltmer snabba rörligheten i stort, kräver större flexibilitet. Den uppnås bäst genom att alla jobbar för ett gemensamt mål, inte att chefen gör jobbet ensam.

Om chefen inte får någon respons kanske han eller hon istället väljer att göra jobbet själv?

Så visst finns det chefer och medarbetare som inte matchar varandra. Ibland tvingas bra chefer sluta men dåliga får stanna kvar.

De riktigt auktoritära och exkluderande cheferna är i en kategori för sig. De utmanas sällan men de som försöker inkludera, uppskattas inte heller alltid för det.

Rätt person på rätt plats brukar man säga.

Rätt chef med rätt organisation är kanske ännu viktigare.
Inga kommentarer: