söndag 7 september 2014

Att våga för att vinna

Som ledare är det lätt att bli uppslukad av alla de krav som finns. Att leverera ekonomiska resultat kan ibland ge ledare tunnelseende och en känsla av att inte hinna med något annat.

I stunder av kris och press är det mänskligt att tappa perspektivet och även om det finns, att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

För ett par veckor sedan fick jag förmånen att träffa en ledare som helt spontant, efter en dialog i en helt annan fråga, berättade om den största kris som dennes verksamhet råkat in i.

Plötsligt befann de sig i ett läge där de levererat hälften av det normala och förväntade resultatet.

Verksamheten har ett stort antal medarbetare och därigenom ett antal led av chefer. Den högsta chefen har alltså en utmaning att möta sin medarbetare hela vägen och upplevas som närvarande, trots ett naturligt avstånd.

Ledaren bestämde sig för att kalla samman alla ledare och flera led i organisationen.

Kommunikationen var tydlig om hur läget var, vilka värderingar som är hållpunkten i deras arbete, i mötet med kunderna och att dessa värderingar och beteenden är något som alla måste ställa sig bakom om de vill vara med och bidra i företaget.

Dessa värderingar och beteenden är det som är avgörande att deras kunder och därigenom de själva är nöjda och på det sättet nå mål och resultat.

Det låter kanske enkelt, men att tydliggöra vad som är okej och inte okej till en så stor skara människor kräver omtanke och mod. Många ledare skulle inte göra det då det alltid finns de som vill motverka och inte tycker om att bli tillsagda. För så uppfattar många tyvärr tydlighet och gränsdragning.

Samtidigt skapades det en trygghet. Att alla kan bidra, att det finns ett syfte med varför och hur man tillsammans gör för att lyckas och känna sig lyckad.

När en så stor organisation vaknar till liv och inser, för vi blir alla lite hemmablinda efter ett tag, då händer saker snabbt.

Den första månaden efter stormötet började resultatet gå uppåt, de trodde först att det kanske var en tillfällighet, men när varje månad ökade och ökade var för sig och när de efter 6 månader hade nått 115% av sin budget, då såg alla den verkliga effekten.

Många ledare missar kraften i det enkla budskapet, att få alla att känna att de bidrar och att det i slutänden är kunden eller de som nyttjar de produkter eller tjänster som de erbjuder är de som ska bli nöjda.

Att göra någon nöjd är också att se att man själv skapar ett värde.

Denne ledare gjorde det som kanske många anser är sunt förnuft, men som också kräver en förståelse för helheten.

Ett kallt huvud och ett varmt hjärta.

Många önskar säkert att det fanns fler sådana ledare.

Det gör även jag.

Inga kommentarer: