söndag 20 november 2011

Att anpassa en verksamhet efter mig

De flesta vill göra en skillnad, se att ens egen insats ger resultat. Vi vill gärna att våra idéer ska få möjlighet att bära frukt. Därför försöker vi omedvetet eller medvetet få omgivningen att anpassa sig efter oss.

Medarbetare lägger från tid till annan ner en hel del energi på att övertyga sin chef att den egna idén är mer gångbar eller bättre. När vi är i förändring vill vi ogärna ge upp vår egen uppfattning oavsett vilken riktning den verkar åt.

Att ha medarbetare som har en stark vilja, energi och engagemang är självklart uppskattat, men var går gränsen när det tar mer energi än det ger?

Faktum är att de flesta chefer jag träffat senaste tiden anger liknande skäl till vad som skapar energitapp och visar ett stort mått av frustration när frågan kommer på tal. Det finns självklart många olika beteenden som en chef kan bli frustrerad över.

Kanske är det liknande beteenden som medarbetare retar sig på, skillnaden är att chefen är mer beroende av medarbetarens prestation än medarbetaren är av chefens.

Det är inte så vanligt att en chef sätter i system att argumentera mot fattade beslut, det faller på eget grepp eftersom man omöjligen kan uppnå de satta målen med den taktiken. I alla fall inte långsiktigt.

Men en omgivning som antingen ägnar sin energi åt att motverka det som ska göras eller helt enkelt struntar i att göra det man kommit överens om, är chefens största mardröm. Tyvärr är det lätt att som chef fastna i fokus på dessa. De utgörs ofta av en minoritet i en organisation och visst behövs det konstruktiv kritik. Om inte bör man fråga sig vad man gör för fel och börja lyssna in.

När man fastnar så förlorar man närvaron med de andra i organisationen och de kan uppleva att de inte får den uppmärksamhet som de gjort sig förtjänta av. Att det inte lönar sig att göra det som man kommit överens om.

Att som chef försöka hitta sätt att flytta fokus till de som verkligen vill och använda sin energi där istället för att försöka omvända de som inte vill bli omvända, är en gammal klassisk utmaning.

Många lägger sin energi på att försöka få en verksamhet att anpassa sig efter dem istället för att ta ansvar för att man inte delar de värderingar eller tillvägagångssätt som finns. Det är alltid enklare att ställa sig utanför än att ta konsekvenserna av sina värderingar.

Jag har dock sett ett trendbrott sista tiden. Allt fler gör medvetna val baserat på sina värderingar istället för att försöka förändra andras.

Att få vara med och påverka en verksamhet är en självklarhet i hur man bygger framgång. Men ibland har man inte samma syn på hur man ska gå tillväga.

Så istället för att anpassa en verksamhet till sig själv bör man hitta en verksamhet där ens energi går till att utveckla den verksamhet man är i och för att man tror på idén.

Det gäller både chefer och medarbetare.

Inga kommentarer: