fredag 8 september 2023

Har chefen blivit obsolet?

Det är en kanske en fråga som många ställer sig i dagens arbetsliv, där digitalisering, flexibilitet och självstyre är ledord. Behöver vi verkligen någon som bestämmer över oss, som kontrollerar våra prestationer och som ger oss feedback? Kan vi inte bara organisera oss själva och samarbeta på ett platt och demokratiskt sätt?

Svaret är inte så enkelt. Visst finns det fördelar med att minska hierarkierna och ge medarbetarna mer frihet och inflytande. Det kan öka motivationen, kreativiteten och engagemanget. Men det kan också leda till problem, som brist på samordning, konflikter, stress och osäkerhet. Därför behöver vi fortfarande någon form av ledarskap, men kanske i nya former.

En chef har flera viktiga roller att fylla i en organisation. En av dem är att leda, det vill säga att sätta visioner, mål och strategier för verksamheten och se till att alla drar åt samma håll. En annan är att stödja, utveckla och inspirera medarbetarna att växa och lära sig nya saker. En tredje är att ta beslut, lösa problem, hantera risker och följa upp resultat.

Dessa roller kan inte ersättas av helt av teknik eller självorganisering. De kräver mänsklig interaktion, kommunikation och relationer. De kräver också kompetens, erfarenhet och omdöme. Därför behöver vi fortfarande chefer i någon form, även om de kanske inte sitter på ett kontor eller har en stor makt över andra.

Men livet för chefer idag är inte lätt. De måste anpassa sig till nya förutsättningar och utmaningar i realtid. Pandemin tvingade kanske fram ett paradigmskifte som har rubbat en del av själva chefsidentiteten.

Det blir en utmaning att uppfattas som lyhörd, flexibel och inkluderande. De kan också vara mer utmanade att dela med sig av sin praktiska kunskap och bli mer som facilitatorer än som auktoriteter.

De som inte gillar att bli bestämda över, hävdar kanske att de klarar sig utan chefen, men det är mänskligt att få någon form av återkoppling på det man gör. Det kan givetvis göras via andra roller, men i någon mån så är det också ett ledarskap eller chefskap.

Många personer har behov av att bli ledda, en del för att förstå sitt uppdrag, andra för att få känna sig duktiga.

Även ledare och chefer behöver detta och ansvaret att förvalta den kompetens som finns gör att chefen ändå behövs i någon form.

Kanske är det en självuppfyllande profetia från chefer själva att de behövs, men att påstå att genomförandekraften hos varje individ alla dagar i veckan är på topp, är att lura sig själv.

Chef eller inte. Om inte annat behöver du chefa över dig själv för att kunna göra goda val i livet.


Inga kommentarer: