onsdag 11 maj 2011

Varför bara styrelser?

Debatten om kvinnor i styrelserummen rullar vidare. Då och då hörs röster kring att det är bättre att fokusera på att få in kvinnor på de operativa posterna. Men hur står det egentligen till med viljan för detta?

I förra veckan träffade jag en person som menade att en av hans kontakter inom rekytering, slutat att föreslå kvinnor till högre ledarskapsroller, då många av dem tackade nej precis innan avtal skulle tecknas. De hade gått hela vägen i processen och blivit utvalda, men sen tackade de nej.

Vad det helt berodde på fick jag inte veta men många var inte villiga att ta på sig ett ansvar där deras frihet inskränktes. Vad som menas med det man kan ju spekulera i orsakerna bakom.

Att inte hinna med privatliv, familj och jobb eller andra orsaker?

Samma vecka åt jag lunch med en klok koncernchef som också hävdade att kvinnor inte gärna tar toppjobben. Han menade att det hade med lathet att göra, eller kanske snarare bekvämlighet. Att de inte är villiga att arbeta hårt utan ges möjlighet att ta andra vägar. Kanske för att det finns någon annan som försörjer familjen.

Det finns självklart kvinnor som vill ta toppjobb men det är lite oroande och intressant att detta ändå verkar vara något som fler reflekterat över. Är det så att kvinnor själva inte vill satsa på ett operativt ledarskap? Vad beror det på i så fall? Brist på självförtroende? Att hamna mellan familj och jobb? Eller att det är så att den som tjänar mest också är den som lämpligast fortsätter göra karriär?

Många kvinnor vittnar ju också om fördomar inom barnomsorgen för karriärkvinnor. Är det så att vårt samhälle skickar undermedvetna signaler till kvinnor att inte satsa på en yrkeskarriär inom operativt ledarskap, eller är det kvinnors egen vilja? Eller kanske en kombination?

Oavsett detta så måste vi kunna hitta förebilder och att tacka nej till jobb på det sättet som beskrivs skapar ju ingen god förebild.

Att tjata på kring styrelsearbete är ett annat sätt att slippa ta det operativa ansvaret menar den kloke koncernchefen.

Självklart är styrelsearbete av vikt, men om vi ska skapa bättre företag och verksamheter behövs det alltid en mix av människor med olika kunskaper och erfarenheter. Likriktning är aldrig utveckling.

Vad skulle krävas för att fler kvinnor vill ta operativa roller? Att få möjligheten att påverka och leda en verksamhet är bland det mest utvecklande, utmanade och roliga som finns.

Våga pröva!

Inga kommentarer: