söndag 3 juli 2016

När vi tror att vi gör rätt

Vi har alla våra egna föreställningar och uppfattningar. Det är utifrån dem vi agerar och reagerar. Helt självklart. Det gör också att vår egen utgångspunkt blir rättesnöret för hur vi ser på andra, hur vi löser problem och vad vi tycker är rätt, eller fel.

Det är oerhört svårt att stiga ur sina egna föreställningar och preferenser. Vi känner oss trygga med det vi känner igen och många chefer får kritik för att de rekryterar likasinnade eller personer som inte kan utmana deras makt.

Rent mänskligt är det kanske självklart. Vi vill jobba med de vi kan lita på och de som vi vet vad vi kan förvänta oss av.

Matchning är nya tidens fokus. Vi lägger tid på att hitta den rätta och rekrytering har under många år fokuserat på att försöka att minimera risker genom att kunna förutse hur en person kommer att agera.

Vi letar efter högpresterande, resultatdrivna personer som kan garantera ett givet resultat. Precis som när vi söker kärleken via nya medier.

Tyvärr är andelen misslyckade rekryteringar fortfarande hög, äktenskapen håller sämre och ännu finns det ingen statistik på om matchningen via nätet ger ett bättre och mer långsiktigt hållbart förhållande.

Som chefer är vi ansvariga för resultat och att de människor som jobbar i organisationer och verksamheter kan prestera och att deras potential används på bästa sätt.

Vi tror att vi gör rätt eftersom vi letar efter vårt eget behov att tillfredsställa. Då glöms ofta den som ska anställas bort och vi tittar ofta istället på deras ”record” sen tidigare. Men vad är det som säger att en person kommer att agera och prestera på samma sätt i en helt annan miljö?

Kanske är det så att vi inte har tid att låta människor mogna och växa, utan vill se resultat på en gång. Arbetslagarna håller tillbaka möjligheterna att hantera personalen på ett ”slit och släng” sätt som datingsajter gör.

Vi behöver bli ännu mer vaksamma på vilka utgångspunkter vi har som ledare och chefer och ständigt ifrågasätta vad vi gör. Det betyder inte att vi ska vara otydliga i vart vi står, men våga söka efter svaret hos de vi ska anställa eller jobba med.

Om människor vet vilka utgångspunkter och preferenser de har, är det också lättare att kommunicera detta och då ökar möjligheterna till en bra matchning. Det är inte samma sak som att säga det man tror att omvärlden vill höra.

Som chef och ledare måste just den förmågan vara på topp och hela tiden tränas. Då är det lättare att vägleda andra till samma goda insikt.


Inga kommentarer: